Podstawy, zasady i wymiary rozwoju

Kim jestem? Co mogę w sobie zmienić?

Kim jestem? Co mogę w sobie zmienić? to zestaw pytań do pracy nad rozwojem osobistym w zakresie samopoznania. Zawiera 50 pytań oraz przykładowych odpowiedzi, obejmujących zintegrowaną wiedzę w dziedzinach antropologii, psychologii i zdrowego stylu życia. Opiera się na klasycznym i wielowymiarowym ujęciu człowieka, zgodnie z którym każdy z nas jest indywidualną i niepowtarzalną osobą, złożoną z ciała i duszy, a w związku z tym przejawia wzajemne zależności między sferą somatyczną i duchową. 
Szczególną uwagę zwraca na te zależności, przyjmując, że zaburzenia psychiczne i duchowe, takie jak: poczucie braku sensu, zwątpienie, brak celu w życiu, niska samoocena, tłumienie uczuć, życie w napięciu i stresie, trudności w sferze osobistej, jak również konieczność funkcjonowania według społecznych ograniczeń i zasad, z daleka od środowiska naturalnego, brak kontaktu z własnym wnętrzem, niespełnione pragnienia, doznane krzywdy i urazy oraz inne, nie rozwiązane na tych poziomach, przeniesione zostają na poziom ciała i powodują różnorodne zaburzenia organów i narządów.  Więcej

Chcesz wprowadzić zmiany w swoim życiu?

Zastanawiasz się, jak to zrobić?

Na ogół boimy się zmian. Niosą za sobą nieznaną i niepewną przyszłość. Czasem jednak w miejscu, w którym jesteśmy, nie da się żyć. Ponosimy tego bardzo duże koszty. Analizując bez przerwy przeszłość, doznane krzywdy i życiowe porażki, pielęgnujemy w sobie rolę ofiary i zatrzymujemy się w rozwoju. Nie widząc prawdziwych pragnień własnego serca lub stawiając im opór, krążymy po znanych ścieżkach, nie mogąc postępować naprzód. Wykonujemy pracę, która obciąża nas psychicznie, z lęku przed utratą środków do życia. Coraz częściej chorujemy, biernie przyglądając się, jak opuszczają nas siły. Tak jednak nie musi być. Więcej 

Sądzisz, że Twoje małżeństwo zawarte w Kościele jest nieważne? 

Chcesz zrobić pierwszy krok, żeby to potwierdzić?

Małżeństwo nieważnie zawarte to dla wielu osób poważny problem. Może stać się źródłem cierpienia, poczucia krzywdy, życiowej porażki, niespełnienia osobistych oczekiwań i potrzeb czy odsłonięcia własnej niedojrzałości. Może też stać się drogą osobistego rozwoju, okazją do uczciwego rozliczenia przeszłości i odważnego spojrzenia w przyszłość. Ważnym krokiem na tej drodze jest wystąpienie do Sądu Kościelnego o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Przejście całego procesu, niezależnie od ostatecznej decyzji, jaką otrzymasz, jest niewątpliwie wartościowym doświadczeniem w życiu. Więcej

Droga do Prawdy

Książka pt. Droga do Prawdy stanowi rodzaj podręcznika uzupełniającego do nauki filozofii (poziom gimnazjalny i licealny). Zawiera krótką prezentację poszczególnych autorów (Sokrates, Platon, Arystoteles, Epikur, Marek Aureliusz, Sekstus Empiryk, Cyceron, Plotyn, św. Augustyn, św. Tomasz, Kartezjusz, Kant, Hegel, Feuerbach, Nietzsche), fragmenty ich dzieł, oraz komentarze do nich. Nie zabiega o spójny wykład poglądów i nie stara się ich odzwierciedlić. O doborze tekstów decyduje raczej głębia teologicznego i metafizycznego spojrzenia, która najpełniej odsłania naturę ludzką. Ujęcia komentujące są skierowane na odczytanie prawdy o ich autorze, o sposobie jego myślenia i - wyrażonym wprost bądź nie - dążeniu jego serca. Więcej

W publikacjach

Bezpłatny dostęp 
do pliku pdf
Filozofia, psychologia, pedagogika: podstawy i zasady.

Znajdziesz go tutaj

Formularz kontaktowy

Ważne: wypełnij pola oznaczone *
Darmowe strony internetowe dla każdego